Celna agencja ma krocie zadań.

Fima celna, jest firmą fachowo trudniąca się reprezentowaniem podmiotów oraz osób przed Urzędem Celnym, dająca pracę osobom, które mają, licencję na zajmowanie się profesją celnego agenta. Służy przede wszystkim oferowaniem wsparcia przy papierach celnych. Co więcej agencja celna Białystok specjalizuje się oferowaniem pomocy w zakresie działań połączonych z celnymi papierami, to znaczy, że staje przed Urzędem Celnym w imieniu swoich klientów. Agencja celna ma krocie zadań. Do jej podstawowych i najważniejszych prac należy robienie zgłoszeń celnych. Jest to główna funkcja agencji celnej. Co więcej agencja Białystok sporządza dokumentację do eksportowych odpraw jak i importowych i zajmuje się formalnościami związanymi z podatkami akcyzowymi. Nie należy także przeoczyć, że agencja celna Białystok również przelicza oraz pokazuje w celnym zgłoszeniu, sumę opłat przywozowych bądź wywozowych. Oszczędza to dużo czasu klientom, dlatego że wszystkim zajmuje się agencja celna Białystok. Celna agencja łączy się również z możliwością przyśpieszenia procedury, gdyż często korzysta z błyskawicznych albo też łatwiejszych technik celnej odprawy. Aczkolwiek celna agencja Białystok, jest tylko reprezentantem importera, gdyż to właśnie na nim wciąż spoczywa odpowiedzialność za produkty oraz konieczność sprawdzenia, czy produkty są w stanie być przywiezione do danego kraju. Właśnie tym wszystkim zajmuje się agencja celna Białystok.