Kursy bezpieczeństwa w pracy powinny być organizowane w godzinach pracy

Dziennie możemy usłyszeć ogłoszenia w radiu a ponadto w telewizji, o wypadkach w pracy . Spora większość ludzi zaznała tego typu nieprzyjemnych zdarzeń, wywracając się na schodach, raniąc palec zszywaczem, bądź parząc się podczas zalewania kawy/herbaty wrzątkiem. Takiego typu kontuzje są bez wątpienia dokuczliwe i trzeba zaliczać je jako wypadek przy pracy, lecz powinno się pamiętać, że w trakcie wykonywania różnych zadań w pracy, w wielu wypadkach dochodzi do wypadków, które skutkują większymi uszczerbkami na zdrowiu, a wręcz zgonem. Aby zmniejszyć ilość tego rodzaju przykrych zdarzeń, przed pracą na danym stanowisku, powinny być organizowane kursy bhp. Ich zakres, długość trwania a ponadto to jak często one będą prowadzone są zależne od zawodu. Trzeba także napomknąć, iż należne pracownikom warsztaty bezpieczeństwem pracy, musi przyznać każdy szef, gdyż jest to jego powinność. Co więcej, zatrudniając osobę, na określone stanowisko, ma on obowiązek zapewnienia jej ochrony życia oraz stanu zdrowia, poprzez stworzenie bezpiecznych a także higienicznych warunków podczas pracy. Żeby wywiązać się z takiego rodzaju obowiązku, zleceniodawca musi sam przeprowadzać kursy bezpieczeństwa pracy, albo powierzyć wykonanie ich zewnętrznym jednostkom, które w tym zakresie posiadają odpowiednie uprawnienia. Warsztaty bezpieczeństwa w pracy (bhp Rumia) są przeprowadzane w ramach pracy, a szkolenie pierwsze ma mieć miejsce zanim rozpocznie się pracę.