Forma konstruktywna zależna od fazy projektowej.

Jak sobie poradzić z usystematyzowaniem wszelkich informacji o opakowaniach? Jak je odpowiednio posortować zarówno w głowie i na papierach? Co powinniśmy wziąć pod uwagę przy tworzeniu rozmaitych schematów? I jaka dokładnie powinna być sekwencja wszelkich rozpatrywanych zagadnień? Oto krótka nota która dotyczy systematyki wszelkich opakowań. Klucz określonych zagadnień prezentuje się w sposób następujący. Opakowania dzielimy na to: Z czego są przygotowane, czyli krótko, jaki dokładnie został użyty materiał do ich wyprodukowania – tekstylia, drewno, plastik oraz drewno i jego pochodne. Forma konstruktywna zależna od fazy projektowej – skrzyniopaleta plastikowa, paleta, skrzynia, pudło, beczka. Możliwości zdemontowania a także pomieszania rozmiarów w celu uproszczenia transportu – opakowania składane oraz opakowania nierozbieralne. Przeznaczenia ilościowego – do masowego transportu, zbiorcze, jednostkowe. Czasu użytkowania – opakowania wielokrotnego użytku i jednorazowe. Rodzaju kontaktu z towarem – pośredni i bezpośredni. Główny aspekt rozliczeń finansowych – zwrotne, wypożyczane bądź do sprzedaży jednorazowej.

Więcej: papier do pakowania