Notariusz jest zawodem bardzo cenionym.

Notariusz jest zawodem cenionym i niesłychanie potrzebnym. Jego kluczowym zadaniem jest sporządzanie wszelkich akt notarialnych, a oprócz tego dokonywanie innych czynności notarialnych. Specjalista ten powoływany jest przez ministra sprawiedliwości. Bardzo często jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie różnych umów, na przykład protokołów, umów sprzedaży. Wtedy tego typu dokumenty zyskują tytuł dokumentu urzędowego. Podejmować może też różne czynności związane z spadkiem, dziedziczeniem czy też testamentem. Odpowiedzialny jest za prawidłowe sporządzenie różnych pism. Notariusz oprócz tego może przechowywać u siebie pieniądze, papiery wartościowe i inne ważne informacje. Wiele osób porównuje ten zawód na przykład do radcy prawnika lub prawnika. Jednakże z prawnego punktu zadania są całkiem inne. Tak samo podlegają rozmaitym kontrolom rady izby notarialnej, więc zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów prawnych a dodatkowo etyki zawodu. Oprócz tego każdy z nich zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej, poprzez co nie musimy się obawiać, że nasze osobiste kłopoty, czy też działania trafią do obcych osób. Należy też wiedzieć, że każdy notariusz ma prawo zerwać zawartą umowę z klientem, jeśli dojdzie do wzajemnego naruszenia zaufania. Zgłosić się o pomoc może każda osoba w razie takiej potrzeby. Jednakże zalecane jest wcześniejsze umówienie poprzez zatelefonowanie.

Więcej: Notariusz Zielona Góra