Posiadają one użycie przykładowo w wiadomościach internetowych.

Skracanie linków jest niezbędne tam, gdzie z przyczyn technicznych powinno się limitować pełny internetowy adres. Mają one użycie np w wiadomościach internetowych lub w sms, gdzie długość znaków jest ograniczona, podobnie jak w rozmaitych opisach w komunikatorach lub portalach mikroblogingowych jak przykładowo Twitter. Poprawne postępowanie polega na skracaniu tylko w koniecznych przypadkach jak również umieszczaniu, o ile oczywiście jest to możliwe odsyłacza oryginalnego. Negatywną cechą skracania linków bywa to, że uzależnia ono możliwości otwarcia adresu docelowego od działania dodatkowych serwerów i łączy do nich. Po wygaśnięciu skrótu odnalezienie treści oryginalnej jest w zasadzie nierealne. Niestety nie wiadomo bowiem na dokładnie którym hostingu ją umieszczono. Z kolei zaletą zastosowania systemów skracających URL jest możliwość uaktualniania oraz edycji adresów docelowych w zastosowaniach jakie stosują indywidualne konta i możliwość zalogowania się. Jeżeli natomiast na przykład podajemy skrócone adresy w drukowanych publikacjach to w wypadku, gdy dochodzi do zmiany adresu docelowego, będzie można je uaktualnić. Dodatkowa funkcjonalność proponowanych zastosowań to możliwość używania liczników albo statystyk jakie zliczają liczbę wywołań adresu URL.

Autor: krótkie linki